ANBI

Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instelling of een instelling die op een andere manier bijdraagt aan het algemene nut. Voor het verkrijgen of behouden van de ANBI-status moet PNT voldoen aan bepaalde voorwaarden.
Deze staan op deze pagina gepubliceerd:

Naam:                          Stichting PNT
Bezoekadres:              Van der Laenstraat 21, 8012 TA Zwolle
Postadres:                   Van der Laenstraat 21, 8012 TA Zwolle
Telefoon:                     0647588859
E-mail:                        info@pntheater.nl
K.v.K. Zwolle:            78151759
Fiscaal nummer:      861281767

Bestuur:
• Voorzitter: Jan de Jong
• Secretaris: Corien Leonie Feikens
• Penningmeester: Andries Mijnhardt

Doelstelling volgens de Stichting:

Stichting PNT heeft als doel het ontwikkelen en uitvoeren van sociaal geëngageerde jeugdvoorstellingen die betrekking hebben op de Nederlandse Maatschappij.  Onze voorstellingen kenmerken zich in zijn vorm door de scheidslijn op te heffen tussen vertel- en objecttheater. Wij onderscheiden ons door de transparantie die we hebben ten opzichte van ons publiek. Onze voorstellingen zijn daarnaast typerend in zijn ‘jongensachtigheid’ en baldadigheid, terwijl theater voor het basisonderwijs normaliter een eerder lieflijk karakter heeft.


zie verder de Statuten, op te vragen bij postadres.

Bestuur wordt niet beloond voor de activiteiten. De medewerkers worden per project betaald volgens de CAO theater en Fair Practice richtlijnen.

Scroll naar boven